Rörinspektion Stockholm

Få kontroll på dina rör innan problemen blir dyra med vår rörinspektion i Stockholm. Vi hjälper både privatpersoner och företag att hitta eventuella problem i avlopp, dagvatten och dräneringar genom att sondera och filma. Läs mer om våra tjänster nedan eller kontakta oss direkt för bokning!

Ring direkt - 08-39 39 99 Kontakta oss

vi Filmar avloppsrör

Vi erbjuder högkvalitativ rörinspektion i Stockholm för både privatpersoner och företag. Med vår sonderingsteknik kan vi hitta eventuella problem innan de blir dyra, vilket sparar dig tid och pengar på lång sikt. Vi har även möjlighet att filma avlopp, dagvatten och dränering för att ge en fullständig bild av situationen.

Vårt team är experter på stamspolning, högtrycksspolning samt hantering av stopp i avloppet. Oavsett storlek eller typ av arbete så kan du lita på oss för att utföra det snabbt och effektivt utan några komplikationer.

Kontakta oss idag för professionell hjälp med rörinspektion i Stockholm!

inspektion av avloppsledningar i stockholm

En rörinspektion i Stockholm är en förebyggande åtgärd som kan hjälpa dig att hitta problemen innan de blir dyra. En rörinspektion av dina avloppsrör kan du undvika kostsamma reparationer i framtiden. Detta gäller både privatpersoner och företag, samt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill säkerställa säkerhet och hälsa för sina boende och kunder. Kontakta oss idag på Österåkers Spol & Sug för mer information om våra tjänster!

Förebyggande åtgärd

Tidig upptäckt av problem är nyckeln till att undvika kostsamma skador på rören. Att genomföra regelbunden underhåll av dina avloppsrör kan minska risken för framtida skador. Detta ökar livslängden på ledningarna och minskar behovet av avloppssanering i framtiden.

Säkerhet och hälsa

Undvik potentiellt farliga situationer med läckage eller bristfälliga rör genom att använda våra auktoriserade tjänster för besiktning av avloppsrör och fastighetsinspektion. Vi minskar riskerna för vatten- och luftburna sjukdomar i ditt hem eller kontor samt bevarar en hälsosam miljö genom att identifiera potentiella sanitära problem.

Kostnadseffektivitet

Hitta små problem innan de blir dyra reparationer eller utbyteskostnader. Med vår rörinspektionstjänst kan du få en överblick över tillståndet på dina avloppsrör och undvika kostsamma ersättningskostnader och reparationsavgifter. Vår besiktning ger dig insikter om hur du kan optimera underhållet av dina VVS-system för att spara pengar på lång sikt.

Kontakta oss för rörfilmning

Varför behöver du en rörinspektion? Du kanske inte vet om det finns problem med ditt rörsystem förrän det är för sent. En rörinspektion kan upptäcka potentiella problem och hjälpa dig att undvika kostsamma reparationer senare.

Hur kan vi hjälpa dig? Vi erbjuder avancerad teknik och erfarna tekniker för att utföra en grundlig rörinspektion. Vårt mål är att hitta eventuella problem tidigt så att de kan åtgärdas innan de blir stora kostnader.

Kontakta oss

Högtrycksspolning

Österåkers Spol & Sug är ett pålitligt företag som erbjuder snabb och effektiv service för privatpersoner, BRF:er och företag. Vår omfattande lista med tjänster inkluderar högtrycksspolning, stamspolning och hjälp vid stopp i avlopp.

Grävsug

Med vår moderna utrustning och erfarna personal kan vi effektivt suga upp avfall och material från ditt område utan att orsaka skada eller störningar. Kontakta oss idag för att boka vår grävsug tjänst.

Läckutredning

Vi identifierar och åtgärdar problem med läckage i rören. Vi använder avancerad utrustning för att noggrant lokalisera läckan och ta fram en lämplig lösning för att förhindra vidare skador på ditt hem eller företag.