Grävsug i Stockholm - Effektiv och Miljövänlig lösning för alla avfallstyper!

Välkommen till Österåkers Spol & Sug, din pålitliga partner för grävsugning i Stockholm. 

Ring direkt - 08-39 39 99 Kontakta oss

Vad är grävsugning?

Grävsugen är en högteknologisk lösning för precisionsbaserad schaktning och rengöring, utan att orsaka skada! 

Den använder kraftig sugteknik för att försiktigt men effektivt avlägsna material som jord, sand och grus. Denna metod är idealisk för arbeten där traditionell grävning är för riskabel eller omöjlig, till exempel vid arbete nära känsliga underjordiska installationer som kablar och rör.

Grävsugen är väldigt effektiv för att transportera markfyllningen då man suger upp material direkt upp i lastbilens tank för att sedan åka vidare till tippen.


Torrsugning: Detta innebär effektiv och dammfri förflyttning av material, ofta i samband med byggarbeten eller renoveringar. Det används för att suga upp material som sand, grus, sågspån, lösull och taksingel och är särskilt användbart i trånga utrymmen​​​​​​.


Vakuumsugning/blåsning: Här används sugbilar inte bara för att suga upp material, utan även för att blåsa ut material som grus och singel, vilket är användbart vid grundläggning eller liknande projekt​​.


Vakuumschaktning: Detta är en metod för att gräva med hjälp av en grävsug, vilket är en säker och skonsam metod för att exempelvis frilägga kablar, rör eller trädrötter under marken​​.


Lecablåsning och materialblåsning: Liksom torrsugning, används detta för att effektivt transportera och placera material som lecasten på svåråtkomliga platser.


Miljö och säkerhet: Detta är centrala aspekter vid användning av grävsug, med fokus på användning av miljövänliga metoder och hög säkerhetsstandard​​.

Våra tjänster

Schaktning nära känsliga områden

Perfekt för arbeten där det finns en risk för att skada underjordiska ledningar eller kablar.

Rengöring och avlägsning av material

 Effektivt för att suga upp och avlägsna material som grus, sand och andra avfallstyper.

Specialprojekt

Vi anpassar oss efter dina specifika behov och erbjuder skräddarsydda lösningar för unika projekt.

Fördelar med grävsugning

Grävsugning är en effektiv och miljövänlig lösning för bortforsling av alla typer av material. Dessutom minskar risken för skador på omgivande strukturer och miljöer eftersom materialet förs bort genom sugning istället för traditionell schaktning.

Bygg- och anläggningsarbete

Effektiv rensning av byggarbetsplatser är viktigt för att säkerställa en säker och ren arbetsmiljö. Vi erbjuder högkvalitativ grävsugning i Stockholm som effektivt tar bort stora mängder material utan att orsaka skador på omgivande ytor.

Avfallshantering

Vi strävar efter en miljövänlig avfallshantering genom återvinning eller korrekt deponering. Detta innebär att vi alltid arbetar med hållbarhet i fokus och ser till så att rätt sortering sker på plats.

Erfarenhet och kompetens

Vi har lång erfarenhet av grävsugning och materialblåsning våra medarbetare är utbildade samt har lång erfarenhet inom branschen. Detta har möjliggjort att vi har utfört ett stort antal uppdrag inom olika områden.

Kontakta oss idag för grävsugning i Stockholm!

Få en prisuppgift på grävsugtjänster genom att kontakta oss. 

Vi arbetar effektivt och inom tidsramarna som vi sätter upp tillsammans med dig som kund. Vår expertis och erfarenhet hos vårt personalteam garanterar högsta kvalitet på utförda tjänster.

Kontakta oss nu för att ta del av vår miljövänliga lösning för alla typer av avfall!

Kontakta oss

Högtrycksspolning

Österåkers Spol & Sug är ett företag som erbjuder snabb och effektiv service för privatpersoner, BRF:er och företag. Vår omfattande lista med tjänster inkluderar högtrycksspolning, stamspolning och hjälp vid stopp i avlopp.

Läckutredning

Vi identifierar och åtgärdar problem med läckage i rören. Vi använder avancerad utrustning för att noggrant lokalisera läckan och ta fram en lämplig lösning för att förhindra vidare skador på ditt hem eller företag.

Rörinspektion

Vi utför rörinspektion för att identifiera problem i ditt avloppssystem. Genom att upptäcka problem i tid kan vi ta fram en lämplig lösning för att undvika kostsamma reparationer eller renoveringar i framtiden.