Läckutredning i Stockholm

Behöver du hjälp med en läckutredning i Stockholm?

Ring direkt - 08-39 39 99 Kontakta oss

Vad är en läckutredning?

En läckutredning är en förundersökning av hus eller byggnader för att upptäcka och lokalisera eventuella vattenläckor. Vi går igenom hela processen från inspektion till åtgärder som behövs för att lösa problemet. Inga läckor är för små eller stora för vår tjänst, så kontakta oss idag om du misstänker en läcka i Stockholm!

Förebyggande åtgärder för läckor

Regelbunden underhåll av rör och ledningar är en viktig förebyggande åtgärd för att undvika läckor i hus. Genom att se till att allt fungerar som det ska minskar risken för plötsliga och oväntade problem. Installation av vattenavstängningssystem kan också vara ett bra sätt att förebygga stora skador vid en eventuell läcka. Kontroll av fuktighet i byggnader är ytterligare en viktig faktor eftersom hög fuktighet kan leda till mögelbildning, vilket inte bara påverkar hälsan utan även kan orsaka skador på fastigheten.

  • Regelbundet underhåll av rör och ledningar
  • Installation av vattenavstängningssystem
  • Kontroll av fuktighet i byggnader

Läckutredningens process

Man börjar utredningen med att filma den misttänkta ledningen, finner man inga brister efter att man har filmat så går man vidare med att läckutreda med spårämne, spårämne är ett ultrviolet medel som syns vid UV-Ljus och påverkar inte materialet och en väldigt effektiv metod för att hitta läckor.

Fuktmätning utförs där skadan är framme så man kan idenfiera omfattning av skadan i materialet som kan vara trä eller betong m.m. 

  • Rörinspektion med hjälp av kamera
  • Fuktmäterväggar med hjälm av mätverktyg
  • Pyranin är ett grönt hydrofilt färgämne 

Kontakta oss för läckutredning i Stockholm

Vår läckdetektion är snabb och pålitlig. Våra erfarna tekniker använder avancerad utrustning för att hitta läckan, oavsett var den finns. Vi erbjuder flexibla tjänster som passar dina behov och hjälper både privatpersoner och företag i Stockholm med våra professionella lösningar. Kontakta oss idag för en effektiv läckutredning!

Kontakta oss

Högtrycksspolning

Österåkers Spol & Sug är ett pålitligt företag som erbjuder snabb och effektiv service för privatpersoner, BRF:er och företag. Vår omfattande lista med tjänster inkluderar högtrycksspolning, stamspolning och hjälp vid stopp i avlopp.

Grävsug

Med vår moderna utrustning och erfarna personal kan vi effektivt suga upp avfall och material från ditt område utan att orsaka skada eller störningar. Kontakta oss idag för att boka vår grävsug tjänst.

Rörinspektion

Vi utför rörinspektion för att identifiera eventuella skador eller blockeringar i ditt avloppssystem. Genom att upptäcka problem i tid kan vi ta fram en lämplig lösning för att undvika kostsamma reparationer eller renoveringar i framtiden.