Stamspolning i Stockholm

Österåker Spol & Sug AB är redo att hjälpa dig som privatperson, förening och företag över norra Stockholm.

Begär offert Kontakta oss

Dags för stamspolning?

Letar du efter stamspolning av rör i Stockholm? Österåkers Spol & Sug står till tjänst med pålitlig, snabb och effektiv assistans för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Vi erbjuder en bred palett av tjänster, däribland högtrycksspolning och rörinspektion. Tveka inte att höra av dig för att boka vår hjälp!

Hur går det till vid stamspolning i Stockholm?

Vid stamspolning i Stockholm utför Österåkers Spol & Sug inspektion och utvärdering av problemet för att sedan genomföra högtrycksspolning och rensning av avloppet. Efter arbetet sker en efterkontroll och man får råd om hur man kan undvika framtida stopp i avloppet. Välkommen att kontakta oss för snabb hjälp vid stopp i ditt avlopp!

Inspektion och utvärdering av problemet

Vid problem med avloppet är inspektion och utvärdering avgörande för att lösa situationen. Vi på Österåkers Spol & Sug använder oss av kamera-teknologi för att identifiera eventuella blockeringar samt bedöma graden av skada på rören. Dessutom kan vi hjälpa till med identifiering av rotintrång eller andra orsaker till stoppet.

Högtrycksspolning och rensning av avloppet

Vi använder högtrycksvatten för att lösa upp blockeringar i avloppet. Detta är ett effektivt sätt att ta bort hinder som t.ex hårda föremål i rören. Vi använder också specialverktyg för att få ut dessa föremål på ett säkert och snabbt sätt. Efter spolvattnet har passerat genom systemet, sanerar vi med biologiskt nedbrytbara kemikalier för en extra rengöring.

Efterkontroll och råd för att undvika framtida problem

Efter avloppsrensningen är det viktigt att genomföra en noggrann efterkontroll för att säkerställa att problemet åtgärdats. Vi rekommenderar kameraundersökningar för att kontrollera om alla blockage har tagits bort och systemet fungerar som det ska. För att undvika framtida stopp, ger vi även rekommendationer om regelbundna underhållsrutiner och instruktioner om hur man minskar risken för framtida stopp i systemet.

Därför ska du utföra regelbunden stamspolning

Stamspolning är en effektiv metod för avloppsrengöring som används för att ta bort stopp i avloppet. Tekniken bakom stamspolning innebär att en högtrycksspruta skickar in vatten med högt tryck i rören, vilket löser upp och spolar bort alla blockeringar.

Förebyggande åtgärd mot stopp i avloppet

Genom att regelbundet genomföra stamspolning kan du undvika onödiga blockeringar och därmed även kostsamma reparationer.

Förbättra hälsan och miljön för dig själv och dina gäster

Avloppsrengöring är avgörande för en god hygien eftersom smutsigt vatten som inte rinner bort snabbt kan orsaka en mängd olika sjukdomar. Dessutom hjälper det vår miljö, då färre kemikalier kommer in i vårt vatten.

Undvik kostsamma reparationer genom att regelbundet spola

Att hålla systemen rena med stamspolning efter behov minskar risken för allvarliga problem såsom översvämningar eller läckage, vilket skulle kunna leda till potentiellt dyra reparationskostnader.

När behövs stamspolning?

1.

Om vatten avrinner långsamt i diskhon, handfatet eller duschen kan det vara ett tecken på att det behövs stamspolning.

2.

Ett annat vanligt tecken är om vattnet trycker upp ur golvrännor och toalettstolen när du spolar.

3.

Illaluktande avloppsvatten som kommer upp från golvbrunnar är också en indikator på att det kan vara dags för stamspolning.

Grävsug

Med vår moderna utrustning och erfarna personal kan vi effektivt suga upp avfall och material från ditt område utan att orsaka skada eller störningar. Kontakta oss idag för att boka vår grävsug tjänst.

Läckutredning

Vi identifierar och åtgärdar problem med läckage i rören. Vi använder avancerad utrustning för att noggrant lokalisera läckan och ta fram en lämplig lösning för att förhindra vidare skador på ditt hem eller företag.

Rörinspektion

Vi utför rörinspektion för att identifiera eventuella skador eller blockeringar i ditt avloppssystem. Genom att upptäcka problem i tid kan vi ta fram en lämplig lösning för att undvika kostsamma reparationer eller renoveringar i framtiden.